Herstel KinderopvangToeslag

Denkt u gedupeerd te zijn door de kinderopvangtoeslagaffaire? Dan kunt u om herbeoordeling verzoeken en kunt u vragen om compensatie van de door u geleden en nog te lijden schade. Hierbij heeft u recht op gratis juridische bijstand. U wordt gedurende het gehele proces bijgestaan door een advocaat die voor u de beslissingen van de Belastingdienst toetst aan de wet en die in voorkomend geval namens u de nodige bezwaar – en/of beroepsprocedures kan voeren. 

Gratis rechtsbijstand
Gelukkig heeft elke ouder die bekend is bij de Belastingdienst/Toeslagen recht op gratis rechtsbijstand. Dus waarom zou u daar geen gebruik van maken?

Advocatenkantoor Van Kasteren is bij de Raad voor Rechtsbijstand geregistreerd en heeft de bevoegdheid (mogelijke) gedupeerden op grond van de herstelregelingen bij te staan. De advocaat staat u bij vanaf de aanmelding bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen tot en met een eventuele beroepsprocedure. De advisering en begeleiding gedurende het gehele proces geschiedt kosteloos. De kosten worden gedekt middels door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. U bent hierbij geen eigen bijdage verschuldigd. 

Neem vandaag nog contact met ons op om te zien hoe we u kunnen helpen bij het verkrijgen van de compensatie die u verdient. Wij staan voor u klaar!

Herstelkinderopvangtoeslag.nl - Vrouw met baby in de lucht

Alles over Ons

Advocatenkantoor Van Kasteren werkt voor zowel bedrijven als particulieren door het hele land. 

Advocaat Linda van Kasteren is geregistreerd bij de Raad voor Rechtsbijstand met de specialisaties personen- en familierecht, sociale zekerheidsrecht, arbeidsrecht en huurrecht. Daarnaast treedt zij op als advocaat die gedupeerden van de toeslagenaffaire bijstaat in verband met het verkrijgen van herstel van de geleden en nog te lijden schade.

Linda Van Kasteren is in 2003 beëdigd als advocaat en heeft in de 20 jaar dat zij als advocaat werkzaam is ruime kennis en ervaring opgedaan op diverse rechtsgebieden, zowel in de proces- als in de adviespraktijk.  

Krijg waar je
recht op hebt!

Wij begrijpen dat deze zaak veel impact kan hebben gehad op uw leven. Ons team van ervaren juridische professionals zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat u de juiste vergoeding krijgt. In de praktijk vinden veel ouders het fijn wanneer iemand met verstand van zaken hun belangen behartigt.

Gratis Rechtsbijstand

De Belastingdienst heeft tussen 2005 en 2019 fouten gemaakt met de (terugbetaling van de) kinderopvangtoeslag. Gemaakte fouten dienen te worden hersteld. Wij bekijken samen met u of u in aanmerking komt voor herstel en recht heeft op betaling van een bedrag ter compensatie. Zowel als u gedupeerd bent als wanneer u niet gedupeerd blijkt te zijn, staat Advocatenkantoor Van Kasteren u gratis bij van begin tot eind. De kosten worden door de overheid volledig vergoed.

Raad voor Rechtsbijstand

De gratis juridische bijstand dient te worden aangevraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Op het moment dat u gebruik wil maken van onze diensten, zullen wij de aanvraag bij de Raad voor Rechtsbijstand volledig voor u verzorgen. Wij vullen het aanvraagformulier voor u in en dienen dit namens u in bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Heeft u al een ontvangstbevestiging van uw aanmelding ontvangen of een brief gehad waaruit blijkt dat u bent aangemerkt als gedupeerde? Dan ontvangen wij graag een kopie. Bij de aanvraag dienen wij bewijs te overleggen, waaruit uw aanmelding blijkt.

Uw eigen advocaat

Linda van Kasteren is bij de Raad voor Rechtsbijstand geregistreerd als advocaat die bevoegd is (mogelijke) gedupeerden op grond van de herstelregelingen bij te staan. Zij kan u bijstaan vanaf de aanmelding bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen tot en met een eventuele beroepsprocedure. Zij kan u gedurende het hele proces begeleiden en adviseren.

U hoeft zelf niet met de Belastingdienst in conclaaf te gaan. Uw advocaat behartigt niet alleen uw (juridische) belangen, maar treedt daarbij namens u op als contactpersoon en aanspreekpunt.

Je leven weer op
de rit

Als een ouder in aanmerking komt voor een herstelregeling komt ook het kind in beginsel in aanmerking voor een tegemoetkoming variërend van € 2.000 tot € 10.000 afhankelijk van leeftijd. 

Ben je na de eerste toets gedupeerd? Dan worden je schulden gepauzeerd.

Herstelkinderopvangtoeslag.nl - Baby in de box met lachende moeder

Uw herstel, onze zorg!

Wij zijn er om ouders goed en snel te helpen.

aanmelding herstelregelingen

U kunt zich aanmelden door contact op te nemen met het Serviceteam gedupeerden Kinderopvangtoeslag. Het Serviceteam is te bereiken op telefoonnummer 0800-2 358 358 (gratis). Het Serviceteam is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08.00 uur tot 20.00 uur en vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur.

 

Wist u al dat ..

Bezwaar tegen OG/S

Wanneer een ouder niet in aanmerking komt voor compensatie kan toch een schadeloosstelling worden gekregen. Dat doet zich voor als de ouder geen betalingsregeling kreeg omdat ten onrechte in het dossier stond dat de terugvordering te wijten was aan opzet of grove schuld (O/GS) van de ouder. Dat gebeurde bijvoorbeeld als een ouder de kinderopvang halverwege het jaar beëindigde. 

Kindregeling

Als een ouder in aanmerking komt voor een herstelregeling komt ook het kind in beginsel in aanmerking voor een tegemoetkoming variërend van € 2.000 tot € 10.000 afhankelijk van leeftijd. 

Pauzeren schulden

Ben je na de eerste toets gedupeerd? Dan worden je schulden gepauzeerd.

Integrale beoordeling

De integrale beoordeling houdt in dat het dossier van de ouder uitgebreid wordt beoordeeld. Deze fase start op het moment dat de ouder een persoonlijk zaakbehandelaar krijgt toegewezen. De persoonlijk zaakbehandelaar zoekt alle documenten in diverse systemen bij elkaar om in beeld te krijgen wat er allemaal is gebeurd en stelt een uitgebreide tijdlijn op. Uw advocaat ziet erop toe dat de beoordeling juist en volledig geschied, zodat u krijgt wat u toekomt.

 

Vergeet je zorgen en krijg waar je recht op hebt!

FAQ – Veel gestelde vragen

Staat Advocatenkantoor Van Kasteren mij ook gratis bij?

JA! Iedereen die zich heeft gemeld voor herbeoordeling van de kinderopvangtoeslag heeft recht op een gratis rechtsbijstand door een hiertoe bij de Raad voor Rechtsbijstand aangesloten advocaat. Wilt u van onze diensten gebruik maken of eerst nog wat extra informatie inwinnen, neem dan gerust contact met ons op. 

Wat als ik toch geen integrale beoordeling wil?

U kunt zich altijd afmelden, ook tussentijds.

Help, mijn ex-partner was de aanvrager, wat nu?

Als het ingediende wetsvoorstel door de Tweede en Eerste kamer is, is de ex-partnerregeling een feit. Als het zover is krijgen ex-partners een bedrag van € 10.000,00. Daarnaast worden ook hun schulden aangepakt en hebben zij recht op compensatie van aanvullende schade. Ook kunnen zij gebruik maken van ondersteuning vanuit de gemeente.

Ik ben het niet eens met het besluit van de Belastingdienst op de integrale beoordeling. Wat nu?

Uw advocaat maakt binnen zes weken bezwaar en staat u de gehele procedure bij, zonder kosten, zonder zorgen, gericht op resultaat. 

Hoe meld ik mij aan voor de herstelregelingen?

 U kunt zich aanmelden door contact op te nemen met het Serviceteam gedupeerden Kinderopvangtoeslag. Het Serviceteam is te bereiken op telefoonnummer 0800-2 358 358 (gratis). Het Serviceteam is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08.00 uur tot 20.00 uur en vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur.

 

Kan ik persoonlijk met de advocaat overleggen?

Jazeker, het mobiele nummer waarop de advocaat bereikbaar is, is 06-27035855. U wordt direct te woord gestaan, dan wel zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Kan de advocaat mij ook met andere zaken helpen?

Jazeker, ons kantoor heeft specialisaties op diverse rechtsgebieden. Ook werken wij samen met diverse andere professionals. Wij behandelen ook zaken op basis van een toevoeging, waarbij de rechtsbijstand grotendeels door de overheid wordt gefinancierd.

Is er een wachtlijst of kan Advocatenkantoor Van Kasteren direct voor mij aan de slag?

Op het moment dat u de opdracht aan ons kantoor verleend, gaan wij nog diezelfde dag voor u aan de slag.